ASOCIACIÓN JUVENIL Y CULTURAL ATEIBO

Representante legal: Rafael Alberto Rodríguez Carrillo
C.I.F: G27013309
Coordinador técnico: Beatriz Dosío López

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA DA MILAGROSA, Nº 10
27003 - LUGO - LUGO
Teléfono: 982-214957 Móbil: 633674528
Fax:
Email: cxateibo@gmail.com
Nº de voluntarios: 17

INFORMACIÓN

Quen somos:

A ASOCIACIÓN XUVENIL E CULTURAL ATEIBO é unha entidade sen animo de lucro, constituída en Lugo o 8 de nadal de 1979, e que conta con capacidade xurídica propia, independencia funcional, carácter sociocultural e expresa declaración non-política. Ten como finalidade xeral a de contribuír no tempo libre á educación e promoción integral dos nenos/as, adolescentes e mozos. Prestando todo tipo de servicios educativos e socias de acordo coas súas necesidades e intereses.

A quen vai dirixida:

As nosas actividades e servicios van destinadas: - ós membros da asociación, - ó resto dos mozos e mozas do ámbito xuvenil Salesiano, - e á poboación infantil e xuvenil do entorno en xeral.

Quen pode colaborar:

Poderán pertencer a Asociación con pleno dereito aquelas persoas maiores de 14 anos e menores de 30 que teñan interese no desenrolo dos fins da Asociación e así o soliciten. Na actualidade somos uns 170 socios, dos que cerca de 30 tamén son animadores voluntarios da mesma.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado