AODEM, ASOCIACIÓN ORENSANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE, ELA, PARKINSON Y OTRAS ENFEMEDADES NEURODEGENERATIVAS

Representante legal: MARÍA SUSANA FERNÁNDEZ LÓPEZ
C.I.F: G32209983
Coordinador técnico: LEONARDO QUINTAS GARCÍA

CONTACTO

Dirección:
R/Recaredo Paz, nº1
32005 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988-252251 Móvil: 636490627
Fax: 988-252251
Email: aodem@hotmail.es
Nº de voluntarios: 46

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Somos unha Asociación sen Ánimo de Lucro. A Asociación leva funcionando desde o ano 1980 como Delegación da Asociación Nacional e, dende febreiro do ano 1996 como Asociación autónoma e de ámbito Provincial. O noso fin é mellorar a calidade de vida dos afectados/as polas doenzas que relacionamos anteriormente. Para isto prestámoslles unha atención integral, a nivel bio-psico-social.

A quién va dirigido:

Persoas afectadas por enfermidades neurodexenerativas e as súas familias da provincia de Ourense. Desenvolvemos os seguintes Programas: - P. de Traballo Social - P. de Psicoloxía Clínica - P. de Fisioterapia - P. de Logopedia; P. de Terapia ocupacional; Transporte Adaptado; Banco de Axudas Técnicas (en colaboración con Discafis-Cogami e con Aixiña)

Quién puede colaborar:

Pode ser voluntario/a cualquera persoa sen límite de idade. Os voluntarios/as son formados polos/las profesionais, que son: - Psicóloga Clínica e da saúde - Fisioterapeutas - Traballadora Social

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado