AODEMPER, ASOCIACIÓN OURENSANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE, PARKINSON Y ENFEMEDADES RARAS

Representante legal: MARÍA SUSANA FERNÁNDEZ LÓPEZ
C.I.F: G32209983
Coordinador técnico: LAURA RUIZ SORIANO

CONTACTO

Enderezo:
R/Recaredo Paz, nº1
32005 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988-252251 Móbil: 636490627
Fax: 988-252251
Email: info@aodemper.com
Nº de voluntarios: 34

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación sen ánimo de lucro. A asociación leva funcionando dende o ano 1980 como delegación da asociación nacional e, dende febreiro do ano 1996 como asociación de ámbito provincial. O noso fin é mellorar a calidade de vida das persoas con esclerose múltiple, párkinson e enfermedades raras e as súas familias.

Desenvolvemos os seguintes Programas: Traballo Social, Psicoloxía Clínica, Fisioterapia e Educación Social.

A quen vai dirixida:

Persoas afectadas por esclerose múltiple, párkinson e enfermedades raras da provincia de Ourense e as súas familias.

Quen pode colaborar:

Calquera persoa que queira colaborar co labor da entidade e o colectivo ao que atende.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado