ASOCIACIÓN ALCER-OURENSE, PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES RENAIS

Representante legal: Miguel Ángel Quintas Barros
C.I.F: G32011041
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
RÚA RECAREDO PAZ Nº 1 BAIXO
32005 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988.229.615 Móvil: 663.780.330
Fax:
Email: alcerourense@hotmail.com
Nº de voluntarios: 13

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

SOMOS UNHA ASOCIACIÓN DE CARACTER SOCIAL,SEN ÁNIMO DE LUCRO, DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA. CONSTITUIDA DENDE XANEIRO DE 1982 COA FINALIDADE DE CONTRIBUIR A AXUDA MORAL E FÍSICA DE TÓDALAS PERSOAS AFECTADAS DE ENFERMIDADES RENAIS, ASI COMO A PREVENCIÓN E LOITA CONTRA ESTAS ENFERMIDADES E O FOMENTO DA DOAZÓN DE ÓRGANOS.

A quién va dirigido:

A TODOLOS ENFERMOS DE RIL EN TRATAMENTO, TRANSPLANTADOS DE RIL E FAMILIARES

Quién puede colaborar:

TODA PERSOA SENSIBILIZADA CON ESTE TIPO DE ENFERMIDADES E COA PROBLEMATICA DA DOAZÓN DE ORGANOS E TECIDOS

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado