ASOCIACIÓN ALCER-OURENSE, PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES RENAIS

Representante legal: MARIA TERESA PEREIRA GONZALEZ
C.I.F: G32011041
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA RECAREDO PAZ Nº 1 - CIS AIXIÑA
32005 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988.229.615 Móbil: 663.780.330
Fax:
Email: alcerourense@hotmail.com
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos: SOMOS UNHA ASOCIACIÓN DE CARACTER SOCIAL,SEN ÁNIMO DE LUCRO, DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA. CONSTITUIDA DENDE XANEIRO DE 1982 COA FINALIDADE DE CONTRIBUIR A AXUDA MORAL E FÍSICA DE TÓDALAS PERSOAS AFECTADAS DE ENFERMIDADES RENAIS, ASI COMO A PREVENCIÓN E LOITA CONTRA ESTAS ENFERMIDADES E O FOMENTO DA DOAZÓN DE ÓRGANOS.
A quen vai dirixida: A TODOLOS ENFERMOS DE RIL EN TRATAMENTO, TRANSPLANTADOS DE RIL E FAMILIARES
Quen pode colaborar: TODA PERSOA SENSIBILIZADA CON ESTE TIPO DE ENFERMIDADES E COA PROBLEMATICA DA DOAZÓN DE ORGANOS E TECIDOS
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado