ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN DE LUGO

Representante legal: Mª JOSE BLANCO FREIRE
C.I.F: G27202043
Coordinador técnico: Delfina Pérez Suárez