ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN DE LUGO

Representante legal: Mª JOSE BLANCO FREIRE
C.I.F: G27202043
Coordinador técnico: Delfina Pérez Suárez

CONTACTO

Enderezo:
MIGUEL DE CERVANTES 34, BAIXO.
27003 - LUGO - LUGO
Teléfono: 982-240921 Móbil:
Fax: 981-240921
Email: downlugo@downlugo.org
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado