ASOCIACIÓN XUVENIL ABERTAL

Representante legal: RITA FERRER GONZÁLEZ
C.I.F: G36633394
Coordinador técnico: SANTIAGO FERNÁNDEZ FANDIÑO