ASOCIACIÓN XUVENIL ABERTAL

Representante legal: RITA FERRER GONZÁLEZ
C.I.F: G36633394
Coordinador técnico: SANTIAGO FERNÁNDEZ FANDIÑO

CONTACTO

Enderezo:
R/ VENEZUELA, Nº 3 BAIXO
36203 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-225662 Móbil: 606644246
Fax: 986-225662
Email: abertal@abertal.org
Nº de voluntarios: 120

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación xuvenil que nace en 1979, coa pretensión de crear un espacio de encontro e convivencia entre os mozos/as, que promova a súa formación persoal. Temos como finalidade : Contribuír no tempo libre á educación e promoción integral dos nenos e nenas, adolescentes, mozos e mozas.

A quen vai dirixida:

O conxunto de actividades que dende a asociación se propoñen, abarcan todo o colectivo da infancia e a mocidade. Na actualidade Abertal conta cunha base social de preto de 200 socios/as, e un grupo de 120 voluntarios/as desenvolve programas de actividades para nenos/as, adolescentes e mozos. Un colectivo duns 600 nenos/as (7-14 anos) e 350 mozos (15-25) se benefician directamente dos diferentes proxectos da asociación.

Quen pode colaborar:

Calquera mozo/a e adulto/a interesado/a en traballar con nenos/as e mozos/as no ámbito da educación no tempo libre

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado