CENTRO CULTURAL, ARTISTICO E RECREATIVO DE VALLADARES

Representante legal: ANA Mª PÉREZ DAVILA
C.I.F: G36617082
Coordinador técnico: CARLOS ALONSO PIÑEIRO