CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DO CARBALLIÑO

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: YOLANDA GONZALEZ GONZALEZ