CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DO CARBALLIÑO

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: YOLANDA GONZALEZ GONZALEZ

CONTACTO

Enderezo:
AVDA. XULIO RODRIGUEZ SOTO, 37
32500 - O CARBALLIÑO - OURENSE
Teléfono: 988788147 Móbil: 682040238
Fax: 988788149
Email: c.b.s.carballino@xunta.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado