CONCELLO DE BRIÓN

Representante legal: JOSE LUIS GARCIA GARCIA
C.I.F: P1501300F
Coordinador técnico: DORA VIEIRO NOGUEIRA

CONTACTO

Dirección:
CASA DA CULTURA. CARBALLEIRA DE SANTA MINIA, 5
15865 - BRIÓN - A CORUÑA
Teléfono: 981-509908 Móvil:
Fax: 981-509969
Email: serviciossociais@concellodebrion.org
Nº de voluntarios: 57

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

No ano 1998 o Concello de Brión pon en marcha a Oficina Municipal de Voluntariado co obxectivo de favorecer a participación dos veciños no desenvolvemento da vida social, cultural, comunitaria do seu concello a través de proxectos concretos de voluntariado, promovidos tanto desde o propio concello como polas entidades non lucrativas que desenvolven aquí a súa actividade.

A quién va dirigido:

Os proxectos de voluntariado que se están a desenvolver van dirixidos a distintos sectores da poboación. Hai proxectos, sobre todo os de voluntariado cultural, que están dirixidos á poboación en xeral. Outros están pensados para grupos máis concretos: infancia, mocidade, discapacitados, terceira idade, adultos, muller.

Quién puede colaborar:

Poden colaborar nas actividades todos os maiores de 18 anos e os mozos de 16 a 18 anos con autorización. En actividades concretas, coma algunha das de voluntariado ambiental, tamén participan rapaces máis novos acompañados por un adulto responsable.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Admin. pública y voluntariado