CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

Representante legal: JOSÉ MUIÑO DOMÍNGUEZ
C.I.F: P1501400D
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
A CARBALLA, S/N - CESULLAS
15115 - CABANA DE BERGANTIÑOS - A CORUÑA
Teléfono: 981-754020 Móvil:
Fax: 981-754229
Email: cabana@concello-cabana.es
Nº de voluntarios: 18

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

O CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS TEN COMO OBXECTIVO XERAL DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PROMOVER A PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA, SOLIDARIA E ALTRUISTA ENTRE A POBOACIÓN CO FIN DE ACADAR E PRESTAR SERVIZOS Á COMUNIDADE.

A quién va dirigido:

AS NOSAS ACTUACIÓNS E ACTIVIDADES VAN DIRIXIDAS Á POBOACIÓN EN XERAL PERO DANDO PRIORIDADE A TERCEIRA IDADE, PERSOAS DEPENDENTES E INFANCIA E XUVENTUDE.

Quién puede colaborar:

CALQUEIRA PERSOA QUE QUEIRA COLABORAR CON OUTRAS PERSOAS QUE O NECESITEN.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Admin. pública y voluntariado