CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

Representante legal: JOSÉ MUIÑO DOMÍNGUEZ
C.I.F: P1501400D
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
A CARBALLA, S/N - CESULLAS
15115 - CABANA DE BERGANTIÑOS - A CORUÑA
Teléfono: 981-754020 Móbil:
Fax: 981-754229
Email: cabana@concello-cabana.es
Nº de voluntarios: 18

INFORMACIÓN

Quen somos:

O CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS TEN COMO OBXECTIVO XERAL DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PROMOVER A PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA, SOLIDARIA E ALTRUISTA ENTRE A POBOACIÓN CO FIN DE ACADAR E PRESTAR SERVIZOS Á COMUNIDADE.

A quen vai dirixida:

AS NOSAS ACTUACIÓNS E ACTIVIDADES VAN DIRIXIDAS Á POBOACIÓN EN XERAL PERO DANDO PRIORIDADE A TERCEIRA IDADE, PERSOAS DEPENDENTES E INFANCIA E XUVENTUDE.

Quen pode colaborar:

CALQUEIRA PERSOA QUE QUEIRA COLABORAR CON OUTRAS PERSOAS QUE O NECESITEN.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado