CONCELLO DE CAMBRE

Representante legal: MANUEL RIVAS CARIDAD
C.I.F: P1501700G
Coordinador técnico: RICARDO PUERTAS MOSQUERA

CONTACTO

Dirección:
RUA ADRO Nº 1 - CAMBRE
15660 - CAMBRE - A CORUÑA
Teléfono: 981- 654812 Móvil: 679- 49 98 68
Fax: 981- 654813
Email: voluntariado@cambre.org
Nº de voluntarios: 78

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Entidade de acción voluntaria (número de rexistro L-56)integrada no seo do Concello de Cambre. Trabállase dende a Oficina Municipal de Voluntariado con persoas voluntarias sobre a base do dereito a participar a través de proxectos transversais de acción voluntaria. Asemade tamén traballamos como oficina de información e intermediación de voluntariado. A filosofía perseguida é a da participación social organizada no desenvolvemento da comunidade baixo principios cívicos e democráticos.
A quién va dirigido: A toda a poboación de Cambre
Quién puede colaborar: Calquera persoa. As persoas menores de idade poderán participar en programas e proxectos de voluntariado especificamente adaptados ás súas características, mediante autorización expresa de seus pais, dos seus titores ou da institución que os teña ao seu cargo, con respecto en todo caso á vontade da ou do menor.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Admin. pública y voluntariado