CONCELLO DE CAMBRE

Representante legal: MANUEL RIVAS CARIDAD
C.I.F: P1501700G
Coordinador técnico: RICARDO PUERTAS MOSQUERA

CONTACTO

Enderezo:
RUA ADRO Nº 1 - CAMBRE
15660 - CAMBRE - A CORUÑA
Teléfono: 981- 654812 Móbil: 679- 49 98 68
Fax: 981- 654813
Email: voluntariado@cambre.org
Nº de voluntarios: 78

INFORMACIÓN

Quen somos: Entidade de acción voluntaria (número de rexistro L-56)integrada no seo do Concello de Cambre. Trabállase dende a Oficina Municipal de Voluntariado con persoas voluntarias sobre a base do dereito a participar a través de proxectos transversais de acción voluntaria. Asemade tamén traballamos como oficina de información e intermediación de voluntariado. A filosofía perseguida é a da participación social organizada no desenvolvemento da comunidade baixo principios cívicos e democráticos.
A quen vai dirixida: A toda a poboación de Cambre
Quen pode colaborar: Calquera persoa. As persoas menores de idade poderán participar en programas e proxectos de voluntariado especificamente adaptados ás súas características, mediante autorización expresa de seus pais, dos seus titores ou da institución que os teña ao seu cargo, con respecto en todo caso á vontade da ou do menor.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado