CONCELLO DE SANTIAGO / OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO

Representante legal: MARTIÑO NOGUEIRA SÁNCHEZ
C.I.F: P1507900G
Coordinador técnico: ELVIRA CERDEIRIÑA VAZQUEZ

CONTACTO

Dirección:
PRAZA DA CONSTITUCIÓN, Nº1
15705 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981-542465 Móvil: 981-563584
Fax: 981-570332
Email: ssociais@santiagodecompostela.org
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quiénes somos:
A quién va dirigido:
Quién puede colaborar: