CONCELLO DE MOS

Representante legal: NIDIA AREVALO GOMEZ
C.I.F: P3603300I
Coordinador técnico: OSCAR SOTO ABADIN

CONTACTO

Dirección:
Avda. Peinador, 39
36416 - MOS - PONTEVEDRA
Teléfono: 986.487.786 Móvil:
Fax: 986-336618
Email: alcaldia@concellomos.es
Nº de voluntarios: 4

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Somos a Axencia de Colocación de Mos, dependestes da Concellería de Emprego, Promoción Económica e Novas Tecnoloxias do Concello de Mos.

A quién va dirigido:

Todas as nosas accións van dirixidas na procura da inserción laboral e a mellora laboral. Así como a formación dos traballadores ocupados e desempregados. Tamén formamos a outros colectivos, como mozos e maiores.

Quién puede colaborar:

Maiores de 16 anos con autorización dos pais ou titores e maiores de idade

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Admin. pública y voluntariado
Educación y voluntariado