CONCELLO DE MOS

Representante legal: NIDIA AREVALO GOMEZ
C.I.F: P3603300I
Coordinador técnico: OSCAR SOTO ABADIN

CONTACTO

Enderezo:
Avda. Peinador, 39
36416 - MOS - PONTEVEDRA
Teléfono: 986.487.786 Móbil:
Fax: 986-336618
Email: alcaldia@concellomos.es
Nº de voluntarios: 4

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos a Axencia de Colocación de Mos, dependestes da Concellería de Emprego, Promoción Económica e Novas Tecnoloxias do Concello de Mos.

A quen vai dirixida:

Todas as nosas accións van dirixidas na procura da inserción laboral e a mellora laboral. Así como a formación dos traballadores ocupados e desempregados. Tamén formamos a outros colectivos, como mozos e maiores.

Quen pode colaborar:

Maiores de 16 anos con autorización dos pais ou titores e maiores de idade

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado