CONCELLO DE MUXÍA

Representante legal: FÉLIX PORTO SERANTES
C.I.F: P1505300B
Coordinador técnico: Jose Mª Canosa Diz

CONTACTO

Dirección:
R/ REAL, N º35
15124 - MUXÍA - A CORUÑA
Teléfono: 981 742 001 Móvil: 981 742 117
Fax: 981 742 298
Email: correo@muxia.dicoruna.es
Nº de voluntarios: 21

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Programa de Voluntariado Social do Concello de Muxía

A quién va dirigido:

· Poboación xeral ·Poboación infantil e adolescente ·Poboación de persoas maiores

Quién puede colaborar:

Calquera persoa maior de 18 anos e menores con permiso dos pais ou tutores

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Admin. pública y voluntariado
Educación y voluntariado