CONCELLO DE MUXÍA

Representante legal: FÉLIX PORTO SERANTES
C.I.F: P1505300B
Coordinador técnico: Jose Mª Canosa Diz

CONTACTO

Enderezo:
R/ REAL, N º35
15124 - MUXÍA - A CORUÑA
Teléfono: 981 742 001 Móbil: 981 742 117
Fax: 981 742 298
Email: correo@muxia.dicoruna.es
Nº de voluntarios: 21

INFORMACIÓN

Quen somos:

Programa de Voluntariado Social do Concello de Muxía

A quen vai dirixida:

· Poboación xeral ·Poboación infantil e adolescente ·Poboación de persoas maiores

Quen pode colaborar:

Calquera persoa maior de 18 anos e menores con permiso dos pais ou tutores

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado