CONCELLO DE ORTIGUEIRA

Representante legal: ANTONIO CAMPO FERNÁNDEZ
C.I.F: P1506200C
Coordinador técnico: MERCEDES REGUEIRA VALE

CONTACTO

Dirección:
RÚA ALAMEDA S/N
15330 - ORTIGUEIRA - A CORUÑA
Teléfono: 981-402542 Móvil: 981-400000
Fax: 981-400306
Email: serviciossociais@concellodeortigueira.com
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quiénes somos:
A agrupación Ortigueira Voluntaria , posta en marcha desde finais do 2003, ten como principal obxectivo acadar o benestar do conxunto da cidadanía, mediante o desenvolvemento de actividades sociocomunitarias. Lévanse a cabo tarefas como o acompañamento de persoas maiores, a participación en actividades de lecer e terapéuticas ou a organización de obradoiros destinados a mellorar a calidade de vida dos habitantes do municipio. Ademais, tódolos anos ponse en marcha o programa de acollida de nenos saharauis "Vacacións en paz".
A quién va dirigido:
As accións están dirixidas a tódolos habitantes do concello, especialmente ás persoas maiores e ós xóvenes.
Quién puede colaborar:
Ortigueira Voluntaria está aberta a todas aquelas persoas que queiran colaborar en actividades de carácter sociocomunitario no concello.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Admin. pública y voluntariado