CONCELLO DE ORTIGUEIRA

Representante legal: ANTONIO CAMPO FERNÁNDEZ
C.I.F: P1506200C
Coordinador técnico: MERCEDES REGUEIRA VALE

CONTACTO

Enderezo:
RÚA ALAMEDA S/N
15330 - ORTIGUEIRA - A CORUÑA
Teléfono: 981-402542 Móbil: 981-400000
Fax: 981-400306
Email: serviciossociais@concellodeortigueira.com
Nº de voluntarios: 5

INFORMACIÓN

Quen somos:
A agrupación Ortigueira Voluntaria , posta en marcha desde finais do 2003, ten como principal obxectivo acadar o benestar do conxunto da cidadanía, mediante o desenvolvemento de actividades sociocomunitarias. Lévanse a cabo tarefas como o acompañamento de persoas maiores, a participación en actividades de lecer e terapéuticas ou a organización de obradoiros destinados a mellorar a calidade de vida dos habitantes do municipio. Ademais, tódolos anos ponse en marcha o programa de acollida de nenos saharauis "Vacacións en paz".
A quen vai dirixida:
As accións están dirixidas a tódolos habitantes do concello, especialmente ás persoas maiores e ós xóvenes.
Quen pode colaborar:
Ortigueira Voluntaria está aberta a todas aquelas persoas que queiran colaborar en actividades de carácter sociocomunitario no concello.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado