CONCELLO DE PORTOMARIN

Representante legal: PABLO RIVAS FOLGUERA
C.I.F: P2704900F
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
PRAZA CONDES DE FENOSA, S/N
27170 - PORTOMARIN - LUGO
Teléfono: 982-545070 Móvil:
Fax: 982-545104
Email: obras@concellodeportomarin.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Somos unha Administración Pública que renova o seu compromiso co voluntariado, ó que consideramos un valioso recurso humano. Actualmente coa constitución dun grupo de acción voluntaria creado en Portoamrín que alberga ó Grupo Local de Protección Civil para o Concello de Portomarin

A quién va dirigido:

As nosas actividades van dirixidas á poboación en xeral: nenos , mozos , maiores

Quién puede colaborar:

Poderá colaborar con nós calquera persoa maior de idade

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Admin. pública y voluntariado