CONCELLO DE PORTOMARIN

Representante legal: PABLO RIVAS FOLGUERA
C.I.F: P2704900F
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA CONDES DE FENOSA, S/N
27170 - PORTOMARIN - LUGO
Teléfono: 982-545070 Móbil:
Fax: 982-545104
Email: obras@concellodeportomarin.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha Administración Pública que renova o seu compromiso co voluntariado, ó que consideramos un valioso recurso humano. Actualmente coa constitución dun grupo de acción voluntaria creado en Portoamrín que alberga ó Grupo Local de Protección Civil para o Concello de Portomarin

A quen vai dirixida:

As nosas actividades van dirixidas á poboación en xeral: nenos , mozos , maiores

Quen pode colaborar:

Poderá colaborar con nós calquera persoa maior de idade

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado