CONCELLO DE VIGO / OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO

Representante legal: SANTOS HECTOR RODRIGUEZ DIAZ
C.I.F: P3605700H
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
PRAZA DO REI, S/N
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 810 213 Móvil: 604069272
Fax:
Email: ofi.voluntariado@vigo.org
Nº de voluntarios: 950

INFORMACIÓN

Quiénes somos: A OMV é un servizo municipal que promove o voluntariado na nosa cidade e áreas de influencia, facilitando información sobre voluntariado en xeral e sobre as entidades que prestan servizos neste ámbito; promove e fomenta a comunicación entre as ONL e os voluntarios/as; organiza cursos de formación propios en materia de voluntariado, tanto básicos coma específicos, etc.
A quién va dirigido: Persoas voluntarias e entidades de acción voluntaria
Quién puede colaborar: En principio todo o mundo pode ser voluntario, sempre que se sexa unha persoa responsable, comprometida e respectuosa cos outros e coa diversidade. Ser voluntario/a implica comprometerse libremente, non buscar compensacións de ningún tipo, colaborar con outros/as voluntarios/as e axudar aos/ás demais con fins sociais.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado