CONCELLO DE VILAR DE SANTOS

Representante legal: XOÁN XOSÉ JARDÓN PEDRAS
C.I.F: P3209100A
Coordinador técnico: ELENA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ