CONCELLO DE VILAR DE SANTOS

Representante legal: XOÁN XOSÉ JARDÓN PEDRAS
C.I.F: P3209100A
Coordinador técnico: ELENA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA CELANOVA, 77
32650 - VILAR DE SANTOS - OURENSE
Teléfono: 988-465883 Móbil:
Fax: 988-465863
Email: secretaria@vilardesantos.com
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar: