ESCOLA DE TEMPO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DON BOSCO

Representante legal: SANTIAGO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
C.I.F: G15229057
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
RÚA BELVÍS, Nº 2
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981 582 243 Móvil:
Fax: 981 570 263
Email: etl@cxdonbosco.org
Nº de voluntarios: 60

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco é unha entidade sen ánimo de lucro e a súa finalidade e tanto a formación de diferentes axentes como a intervención nos eidos do tempo libre e da animación socioculutural respondendo as necesidades do noso país.

A quién va dirigido:
Quién puede colaborar:
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Educación y voluntariado