ESCOLA DE TEMPO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DON BOSCO

Representante legal: SANTIAGO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
C.I.F: G15229057
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RÚA BELVÍS, Nº 2
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981 582 243 Móbil:
Fax: 981 570 263
Email: etl@cxdonbosco.org
Nº de voluntarios: 60

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco é unha entidade sen ánimo de lucro e a súa finalidade e tanto a formación de diferentes axentes como a intervención nos eidos do tempo libre e da animación socioculutural respondendo as necesidades do noso país.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Educación e voluntariado