FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA, FAXPG

Representante legal: IKER SERTUCHA LISTA
C.I.F: G15068091
Coordinador técnico: Mª Carmen González Lloves

CONTACTO

Dirección:
FELIX ESTRADA CATOIRA, 3-BAIXO, DTA.
15007 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 986.13.49.62 // 981-16.93.36 Móvil: 667.891.167
Fax: 886.130.166 // 981-15.43.16
Email: voluntariado@faxpg.es
Nº de voluntarios: 53

INFORMACIÓN

Quiénes somos:
A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) é unha entidade sen ánimo de lucro que se rixe polos principios democráticos, e é a ferramenta para a representación dos intereses colectivos das persoas Xordas e das Asociacións de Xordos federadas en todolos ámbitos da sociedade, desenvolvendo un traballo de interlocución con outros axentes sociais e contribuindo ó desenvolvemento social da Comunidade Xorda a través da posta en marcha de unha rede de centros prestadores de Servicios Sociais accesibles a las persoas Xordas e con discapacidade auditiva nos que existen equipos de profesionais multidisciplinares dedicados a este fin. Actualmente a FAXPG está composta por sete Asociacións; coas que comparte os obxetivos comúns de: * Promover a integración social das persoas Xordas * Conseguir a Igualdade de oportunidades no acceso á educación e ó emprego. * Eliminar as Barreiras de Comunicación * Contribuir ó desenvolvemento social e educativo das persoas Xordas A FAXPG puxo en marcha o Servizo de Voluntariado FAXPG (destinado ó acompañamento de persoas Xordocegas) como un proxecto innovador que, polas características do mesmo e dos seus principais beneficiarios, supoñía un verdadeiro reto en canto á participación e continuidade. O Servicio de Voluntariado FAXPG, iniciou a súa andadura durante o exercicio 2003, consolidándose como alternativa ó aillamento social e comunicativo das persoas Xordocegas , persoas Xordas e persoas Xordas Maiores, ainda que reducida polos recursos e a especificidade das persoas que deben desenvolvelo (persoas conocedoras da LSE).
A quién va dirigido:
A persoas Xordocegas , persoas Xordas en situación de aillamento Social e persoas Xordas Maiores de toda Galicia.
Quién puede colaborar:
Persoas Xordas ou oíntes maiores de idade que teñan coñecementos de Lingua de Signos Española e sistemas alternativos de comunicación (dactilolóxico en palma,Lingua de Signos Apoiada, etc) Voluntarios/as participativos/as, empáticos/as e motivados/as pola actividade que levamos a cabo, que teñan dispoñibilidade mínima de 3 meses e un servizo mensual.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado