FOGAR DE TERCEIRA IDADE DA CORUÑA

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: ELOY ÁLVAREZ ALVARIÑO