FOGAR DE TERCEIRA IDADE DA CORUÑA

Representante legal:
C.I.F: S1511001H
Coordinador técnico: ELOY ÁLVAREZ ALVARIÑO

CONTACTO

Enderezo:
Rúa dos Pensamentos, s/n - Bloque 42
15008 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 881-960436 Móbil:
Fax: 881-960439
Email: c.b.s.coruna@xunta.es
Nº de voluntarios:

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado