FUNDACIÓN ALDABA

Representante legal: Mª ANGELES DE LA CRUZ EGUILAZ
C.I.F: G82453606
Coordinador técnico: ADELA PIÑEIRO PÉREZ

CONTACTO

Dirección:
r/ Placer 13, Baixo
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-229118 Móvil: 606422672
Fax: 986-227119
Email: voluntariado.aldaba@fundacion-aldaba.org
Nº de voluntarios: 9

INFORMACIÓN

Quiénes somos: Fundación Aldaba é unha entidade privada e sen ánimo de lucro, que nace en 1999 co próposito de xerar novos servizos que redunden no desenvolvemento do sistema dos servizos sociais e o benestar dos cidadáns máis desprotexidos. Son fins da Fundación Aldraba entre outros: - Propiciar o desenvolvemento de servizos sociais. - A protección de persoas menores de idade. - A protección de persoas xudicialmente incapacitadas mediante o exercicio de funcións tutelaes. - A implantación e extensión de medidas compensatorias e de igualdade para as persoas en situacións de vulnerabilidade e/ou dependencia.
A quién va dirigido:
Quién puede colaborar:
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado