FUNDACIÓN MARCO

Representante legal: MANUEL IGNACIO MARTINEZ ANTELO
C.I.F: G36909885
Coordinador técnico: MARTIÑO NOGUEIRA CANLE

CONTACTO

Dirección:
RÚA PRÍNCIPE, 54
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-113900 Móvil: 986-113900
Fax: 986-113901
Email: amigos.marco@marcovigo.com
Nº de voluntarios: 1

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A FUNDACIÓN MARCO está constituída con personalidade xurídica autónoma e ten como obxecto e fins a realización de actividades culturais de investigación, educación, formación, conservación, exhibición e difusión da arte e da cultura contemporánea, con particular atención á producción artística da Comunidade Galega, así como a estatal e internacional, mediante a adquisición, a conservación, o estudio, a exposición e interpretación educativa de obras de arte contemporánea, ó tempo que deberá impulsa-la estimulación da sensibilidade da sociedade cara á cultura actual.

A quién va dirigido:

Poboacion en xeral

Quién puede colaborar:

Poboación maior de idade en xeral con interese na área que cubre o normal desenvolvemento das actividades da institución con inquedanzas ou interese no campo da arte comtemporánea.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Admin. pública y voluntariado
Educación y voluntariado