FUNDACIÓN MARCO

Representante legal: MANUEL IGNACIO MARTINEZ ANTELO
C.I.F: G36909885
Coordinador técnico: MARTIÑO NOGUEIRA CANLE

CONTACTO

Enderezo:
RÚA PRÍNCIPE, 54
36202 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 986-113900 Móbil: 986-113900
Fax: 986-113901
Email: amigos.marco@marcovigo.com
Nº de voluntarios: 1

INFORMACIÓN

Quen somos:

A FUNDACIÓN MARCO está constituída con personalidade xurídica autónoma e ten como obxecto e fins a realización de actividades culturais de investigación, educación, formación, conservación, exhibición e difusión da arte e da cultura contemporánea, con particular atención á producción artística da Comunidade Galega, así como a estatal e internacional, mediante a adquisición, a conservación, o estudio, a exposición e interpretación educativa de obras de arte contemporánea, ó tempo que deberá impulsa-la estimulación da sensibilidade da sociedade cara á cultura actual.

A quen vai dirixida:

Poboacion en xeral

Quen pode colaborar:

Poboación maior de idade en xeral con interese na área que cubre o normal desenvolvemento das actividades da institución con inquedanzas ou interese no campo da arte comtemporánea.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado