ASOCIACIÓN INTEGRO PARA A DIVERSIDADE FUNCIONAL DAS COMARCAS DE BERGANTIÑOS, TERRA DE SONEIRA E FISTERRA

Representante legal: ADOLFO LOPEZ BAÑA
C.I.F: G15173263
Coordinador técnico: ADOLFO LOPEZ BAÑA

CONTACTO

Dirección:
Estrada Coruña - Fisterra Km 50,5 Lgar A Pedra nº 30 -Nantón
15149 - CABANA - A CORUÑA
Teléfono: 981734985 Móvil: 650-961649
Fax: 981734985
Email: info@integro.es
Nº de voluntarios: 12

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Somos unha asociación que traballa pola autonomía e a vida independente das persoas con diversidade funcional (disCapacidade). A entidade conta cun servizo de información e asesoramento, transporte adaptado, integración laboral; realiza campañas de prevención e sensibilización e organiza actividades de ocio e tempo de lecer.

A quién va dirigido:

O traballo que realiza INTEGRO vai dirixido as persoas con diversidade funcional (disCapacidade) e coa poboación en xeral

Quién puede colaborar:

Poden colaborar todas aquelas persoas que se sinta identificadas coa misión de INTEGRO

Población destinataria según segmento de edad
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado