ASOCIACIÓN INTEGRO PARA A DIVERSIDADE FUNCIONAL DAS COMARCAS DE BERGANTIÑOS, TERRA DE SONEIRA E FISTERRA

Representante legal: ADOLFO LOPEZ BAÑA
C.I.F: G15173263
Coordinador técnico: ADOLFO LOPEZ BAÑA

CONTACTO

Enderezo:
Estrada Coruña - Fisterra Km 50,5 Lgar A Pedra nº 30 -Nantón
15149 - CABANA - A CORUÑA
Teléfono: 981734985 Móbil: 650-961649
Fax: 981734985
Email: info@integro.es
Nº de voluntarios: 12

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha asociación que traballa pola autonomía e a vida independente das persoas con diversidade funcional (disCapacidade). A entidade conta cun servizo de información e asesoramento, transporte adaptado, integración laboral; realiza campañas de prevención e sensibilización e organiza actividades de ocio e tempo de lecer.

A quen vai dirixida:

O traballo que realiza INTEGRO vai dirixido as persoas con diversidade funcional (disCapacidade) e coa poboación en xeral

Quen pode colaborar:

Poden colaborar todas aquelas persoas que se sinta identificadas coa misión de INTEGRO

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado