ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS, AFAMON

Representante legal:
C.I.F: G27272483
Coordinador técnico: Manuel Carballedo López