ASOCIACIÓN FONTAÍÑA

Representante legal: MARGARITA RUBIDO BARA
C.I.F: G36964146
Coordinador técnico: EDUARDO GONZÁLEZ

CONTACTO

Dirección:
Ecuador, 85-3º
36204 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 679 457 222 Móvil:
Fax:
Email: fontainhavigo@yahoo.es
Nº de voluntarios: 38

INFORMACIÓN

Quiénes somos: A asociación Fontaíña é unha entidade adicada á defensa do medio ambiente a traves de proxectos de voluntariado ambiental.
A quién va dirigido: Os proxectos de voluntariado medioambiental se desenvolven en diferentes ambitos como son: -Voluntariado forestal: en colaboración coas comunidades de montes. -Voluntario en zonas litorais: conservación e recuperación de espazos litorais da Ría de Vigo. -Educación ambiental: en colexios e institutos, dando a coñecer a laboura dos voluntarios. -Formación: a través de cursiños para que os voluntarios actualicen os seus coñecementos.
Quién puede colaborar: Calquera persoa pode colaborar, dalgún xeito, nas actividades de Fontaíña. Participando nos talleres, botando unha man a nivel burocrático, aportando ideas... Os menores de idade tamén poden participar sempre que estan baixo responsabilidade dun adulto autorizado.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado