ASOCIACIÓN FONTAÍÑA

Representante legal: MARGARITA RUBIDO BARA
C.I.F: G36964146
Coordinador técnico: EDUARDO GONZÁLEZ

CONTACTO

Enderezo:
Ecuador, 85-3º
36204 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: 679 457 222 Móbil:
Fax:
Email: fontainhavigo@yahoo.es
Nº de voluntarios: 38

INFORMACIÓN

Quen somos: A asociación Fontaíña é unha entidade adicada á defensa do medio ambiente a traves de proxectos de voluntariado ambiental.
A quen vai dirixida: Os proxectos de voluntariado medioambiental se desenvolven en diferentes ambitos como son: -Voluntariado forestal: en colaboración coas comunidades de montes. -Voluntario en zonas litorais: conservación e recuperación de espazos litorais da Ría de Vigo. -Educación ambiental: en colexios e institutos, dando a coñecer a laboura dos voluntarios. -Formación: a través de cursiños para que os voluntarios actualicen os seus coñecementos.
Quen pode colaborar: Calquera persoa pode colaborar, dalgún xeito, nas actividades de Fontaíña. Participando nos talleres, botando unha man a nivel burocrático, aportando ideas... Os menores de idade tamén poden participar sempre que estan baixo responsabilidade dun adulto autorizado.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado