ESCOLA DE TEMPO LIBRE XARUMA

Representante legal: TANIA VÁZQUEZ CORBACHO
C.I.F: G36817385
Coordinador técnico: AURORA CALVIÑO COSTAS

CONTACTO

Dirección:
Sanjurjo Badía 79 (detrás do hórreo)
36207 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: Móvil: 698175266
Fax:
Email: escola@xaruma.org
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A Escola de Tempo Libre Xaruma é unha asociación sen ánimo de lucro que pretende dar formación, perfeccionamento e especialización á mocidade e educadores nas actividades e técnicas orientadas á promoción e utilización axeitada do lecer. Traballando na formación do voluntariado en tódolos posibles campos de actuación do mesmo: lecer e tempo libre, servizos sociais, sáude, medio ambiente, cultura, educación.

 
A quién va dirigido:

A toda a poboación, ainda que en especial a: menores e as súas familias, a persoas que queiran formarse no eido do lecer, a educación ou o medioambiente, ou que queiran desenvolver programas ou proxectos de voluntariado de áreas de interese xeral.

 
Quién puede colaborar:

Mozos/as, a educadores/as, persoas que colaboren en asociacións, e a tódalas persoas interesadas no tempo libre.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. ambiental
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado