ESCOLA DE TEMPO LIBRE XARUMA

Representante legal: TANIA VÁZQUEZ CORBACHO
C.I.F: G36817385
Coordinador técnico: AURORA CALVIÑO COSTAS