CONCELLO DE PADERNE

Representante legal: CESAR LONGO QUEIJO
C.I.F: P1506500F
Coordinador técnico: María Luísa Abrodos Fernández

CONTACTO

Dirección:
Consistorio, 10
15314 - Paderne - A CORUÑA
Teléfono: 981 776 302 Móvil:
Fax: 981 797 035
Email: correo@paderne.dicoruna.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quiénes somos:
A quién va dirigido: Os ámbitos nos que se traballa son: · servizos sociais · educación · cultura e deportes · medio ambiente · voluntariado e dinamización da sociedade
Quién puede colaborar: Poden ser voluntarios/as todas aquelas persoas que o desexen, maiores deidade e que queiran particpar na mellora tanto social coma do medio no seu municipio.
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. y autonomía personal
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Educación y voluntariado