CONCELLO DE PIÑOR

Representante legal: FRANCISCO JOSE FRAGA CIVEIRA
C.I.F: P3206200B
Coordinador técnico: TANIA RODRIGUEZ CANITROT

CONTACTO

Dirección:
PIÑOR, S/N
32137 - PIÑOR - OURENSE
Teléfono: 988 403 236 Móvil:
Fax: 988 403 320
Email: concellopinor@gmail.com
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quiénes somos: A Oficina Municipal de Voluntariado do Concello de Piñor traballa en prol do fomento da solidariedade e voluntariado entre a poboación.
A quién va dirigido: Poboación xeral, colectivos desfavorecidos...
Quién puede colaborar: Toda persoa interesada en doar parte do seu tempo ós demais: todos temos tempo libre, podemos escoller como utilizalo. FAITE VOLUNTARIO/A!!
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Admin. pública y voluntariado
Educación y voluntariado