CONCELLO DE PIÑOR

Representante legal: FRANCISCO JOSE FRAGA CIVEIRA
C.I.F: P3206200B
Coordinador técnico: TANIA RODRIGUEZ CANITROT

CONTACTO

Enderezo:
PIÑOR, S/N
32137 - PIÑOR - OURENSE
Teléfono: 988 403 236 Móbil:
Fax: 988 403 320
Email: concellopinor@gmail.com
Nº de voluntarios: 15

INFORMACIÓN

Quen somos: A Oficina Municipal de Voluntariado do Concello de Piñor traballa en prol do fomento da solidariedade e voluntariado entre a poboación.
A quen vai dirixida: Poboación xeral, colectivos desfavorecidos...
Quen pode colaborar: Toda persoa interesada en doar parte do seu tempo ós demais: todos temos tempo libre, podemos escoller como utilizalo. FAITE VOLUNTARIO/A!!
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado