CLUB SAN FRANCISCO TEO

Representante legal: TATIANA SANTOS VEIGA
C.I.F: G15861701
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
RUA AMENEIRO, 8 -Baixos Parroquiais-
15894 - TEO - A CORUÑA
Teléfono: 981819501 Móvil:
Fax: 981819501
Email: clubsanfrancisco@arcostilos.org
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

O Club San Francisco Teo, é unha entidade sen ánimo de lucro.Dentro do Club podemos atopar as seguintes modalidades deportivas: - Fútbol Sala. - Fútbol Americano. - Flag Fútbol. - Judo. - Karate. - Xadrez. O principal obxectivo é proporcionar unha alternativa a rúa, potenciando o ocio saudable e lúdico por medio dos diferentes deportes que integran o Club.

A quién va dirigido:
Quién puede colaborar:
Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado