CLUB SAN FRANCISCO TEO

Representante legal: TATIANA SANTOS VEIGA
C.I.F: G15861701
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
RUA AMENEIRO, 8 -Baixos Parroquiais-
15894 - TEO - A CORUÑA
Teléfono: 981819501 Móbil:
Fax: 981819501
Email: clubsanfrancisco@arcostilos.org
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quen somos:

O Club San Francisco Teo, é unha entidade sen ánimo de lucro.Dentro do Club podemos atopar as seguintes modalidades deportivas: - Fútbol Sala. - Fútbol Americano. - Flag Fútbol. - Judo. - Karate. - Xadrez. O principal obxectivo é proporcionar unha alternativa a rúa, potenciando o ocio saudable e lúdico por medio dos diferentes deportes que integran o Club.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado