ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA - DEMARCACIÓN GALICIA

Representante legal: LUCÍA GARCÍA-CERNUDA RUIZ DE ALDA
C.I.F: G60192614
Coordinador técnico:

CONTACTO

Dirección:
E.T.S. ARQUITECTURA - CAMPUS DA ZAPATEIRA S/N
15008 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981 167 000 - Ext. 5033 Móvil:
Fax: 981 167 055
Email: galicia@asfes.org
Nº de voluntarios: 35

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

Dende 1992, data da súa fundación, ASF-E propúxose cos seus proxectos promover un desenrolo non dependente, participativo e sostible naquelas comunidades máis desfavorecidas dos chamados tercer e cuarto mundo. En ASF pensamos que o sector da arquitectura e da construcción teñen unha responsabilidade social cos sectores máis débiles da nosa sociedade. Conscientes do potencial que ten a nosa profesión á hora de mellorar a calidade de vida das poboacións máis desfavorecidas, apostamos pola cooperación para ó desenrolo de infraestructuras básicas, sexan vivendas, escolas, centros de saúde, ou servizos básicos como o suministro de auga potable ou o saneamento. O noso ámbito fundamental de intervención é América do Sur (rexión Andina), América Central, o Caribe, África Subsahariana e España.

A quién va dirigido:

Ademais do traballo realizado a través dos proxectos de cooperación ao desenvolvemento, ASF tamén desenvolve a súa labor nos campos da denuncia social, a formación e a sensibilización da sociedade. Por iso en Galicia hai cinco grupos Traballo onde desenvolver a acción voluntaria: o de cooperación local, que da seguimento aos proxectos de sensibilización e de denuncia na cidade de A Coruña e arredores, actualmente desenvolvendo un proxecto de erradicación do chabolismo, o grupo de cooperación internacional, neste momento adicado diversos proxectos en Guatemala - vivenda saúdable, equipamentos educativos e sanitarios, xestión social-, que son e foron financiados entre outros pola Xunta de Galicia, AECID, Fondo Galego, Fundación Roviralta. Pou outra banda o Grupo de Comunicación, que centra os seus esforzos na mellora comunicativa na difución das actividades de ASF Galicia a través das redes sociais. O grupo de Traballo de Educación para o Desenvolvemento, en torno a sensibiliación e formación no ámbito educativo sobre o dereito ó hábitat adecuado e inclusivo; e o grupo de Voluntariado e Formación onde dar seguimento e promover accións formativas as persoas voluntarias da organización.

Quién puede colaborar:

Aínda que a maioría dos membros de ASF-E teñen formación no ámbito da arquitectura, na organización está á participar diversas disciplinas - educación social, terapia ocupacional, socioloxía, traballo social, psicoloxía- onde conflue unha visión transdisciplinar. Por iso está aberta a colabaración dende diversas ópticas en prol dos nosos obxectivos e que teña ganas de colaborar, cada un no que poida. O compromiso sostido, e a través de diversos xeitos de colaborar, ben a través de proxectos concretos ou máis xenérica nos grupos de traballo existentes.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Educación y voluntariado